Rouw- en verliesbegeleiding

‘Fijn, dat jij er bent’  

Bij Agnes biedt een veilige basis waarin jouw Rouw om Verlies de ruimte krijgt om gezien, gehoord en gevoeld te worden en waar jouw kwetsbaarheid en jouw kracht weer met elkaar in verbinding kunnen komen. Bij Agnes wordt er niet alleen stil gestaan bij verlies door de dood, maar is er ook aandacht voor andere verliessituaties die vaak onderbelicht blijven, zoals verlies door scheiding, verlies van je gezondheid, je werk of toekomstperspectieven.  

Rouw is de achterkant van de liefde. Rouw en liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Mensen hebben mensen nodig, in liefde en in rouw, om met elkaar al die verschillende gevoelens te delen en uiteindelijk te kunnen aannemen dat rouw, net als liefde, bij het leven hoort. 

‘Leven is verlies ervaren. Overleven is hoe ermee om te gaan’ (Manu Keirse, 2020) 

Het leven, met alle verliezen die erbij horen, wordt door ieder mens anders ervaren, omdat ieder mens uniek is. Als je geconfronteerd wordt met een ingrijpend verlies in je leven, kan je voor een enorme uitdaging komen te staan. Rouw is een normale en gezonde manier van antwoord geven op verlies. Het laat je voelen dat je verbonden bent en dat deze band niet zonder pijn verbroken kan worden. Rouwen doe je op alle fronten: in gedachten, in gevoelens, in je lijf, in de waarnemingen van de wereld om je heen en op identiteitsniveau; wie ben ik zonder jou, wie ben ik zonder? Dit vraagt om rouwarbeid; de overgang maken van dat wat was naar dat wat is. Verwachtingen zullen worden aangepast aan de nieuwe situatie en de verbondenheid die er voorheen was, wordt opgegeven. Je leert opnieuw een betekenisvol leven op te bouwen met een nieuwe verbondenheid. 

 ‘Alle veranderingen brengen verlies met zich mee, zoals alle verliezen veranderingen eisen’ (Anoniem). 

Verandering hoort bij het leven. Net als de verandering van de seizoenen/de jaargetijden; De winter: rust en bezinning; De lente: nieuwe plannen, nieuwe start; De herfst: oogsten, loslaten en reflecteren; De zomer: volop in actie, groeien en bloeien. De cirkel van het leven met ‘een rafelig randje’.  

Rouw kan net als de veranderingen in de natuur diverse gedaanten aannemen. Door de diversiteit in uiting, wordt echter niet altijd herkend en erkend dat het om rouw gaat. Om hier meer zicht op te krijgen, kan het helpend zijn dat er iemand liefdevol met je meekijkt. 

 ‘Rouw is een natuurlijke reactie op verlies en is voelbaar in alle vezels van het lijf. Het raakt aan veel thema’s en vraagt om een gesprek van mens tot mens van hart tot hart’ (Johan Maes en Evamaria Jansen) 

 

Ik nodig je van harte uit Bij Agnes 

 

Voorlopig zijn nieuwe aanmeldingen/ begeleidingstrajecten niet mogelijk