Boeken voor volwassenen

Boeken voor volwassenen

Ze zeggen dat het overgaat – Johan Maes en Evamaria Jansen
Leven met rouw en verdriet
Theoretische inzichten en concrete praktijkvoorbeelden worden afgewisseld met verhalen die raken tot in de ziel.

Het rouwt in jou – Christine Vandenhole
Als ouders een kind verliezen zakt de grond helemaal weg onder hun voeten. Christine Vandenhole, mama van Berre*, vroedvrouw en founder van het Berrefonds, heeft al haar ervaring en kennis gebundeld in een eerlijk hulpboek voor iedereen die van ver of dichtbij te maken krijgt met het verlies van een kind.

Helpen bij verlies en verdriet – Manu Keirse
Een onmisbare gids voor wie rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn verdriet. Helpen bij verlies en verdriet is al vele jaren het basisboek over rouw.

Herbergen van verlies – Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten
Onmisbaar handboek voor de begeleider. In dit handboek worden belangrijke thema’s rond verlies en rouw diepgaand uitgewerkt. Zoals hechting als basisgereedschap voor rouw, de verliesstapel, de splitsing van de ziel en het venster van verduren.

Levenskunst – Henrëtte Doosje
Levenskunst geeft een openhartig inkijkje in het leven van mensen die worstelen om te leren rouwen op de manier die bij hen past. Voorts biedt Levenskunst een handreiking en troost bij verlies.

Met mijn ziel onder de arm – Riet Fiddelaers-Jaspers
In dit boek wordt duidelijk hoe onlosmakelijk liefde en rouw met elkaar verweven zijn. Wie liefheeft, neemt het risico van verlies erbij. Want zonder rouw gaat het niet. Rouwen doen we niet alleen bij een verlies door de dood maar ook bij een verlies door echtscheiding, van werk, een ideaal of je thuisland.

Natriltijd; Terugbuigen na de storm. – Riet Fiddelaers-Jaspers
Natriltijd is geschreven voor iedereen die geconfronteerd wordt met stormen in het leven, voor mensen die moeten buigen voor het lot waar ze niet om gevraagd hebben. Daarnaast is het een houvast voor professionals in de gezondheidszorg, hulpverlening, het bedrijfsleven en onderwijs.

Stapeltjes verdriet; Stilstaan bij wat is. – Sabine Noten
Sabine Noten laat in Stapeltjesverdriet zien hoe groot de invloed kan zijn van zeer jong verlies.

Troostwoorden. 50 dagen lang elke dag een lichtpuntje. – Esther Mostert
Met deze troostwoorden omslagkalender kan je elke dag een bemoediging omslaan in de vorm van een tip, quote, gedichtje dat met rouw en doorleven te maken heeft. Het zijn troostende woorden voor de eerste 50 dagen na verlies.

Als de man verliest – Tim Overdiek en Wim van Lent
Hoe gaan mannen om met een ingrijpend verlies? De ervaring leert dat zij dat vaak anders doen dan vrouwen.

Blijf me bij – Leoniek van der Maarel
Als een dierbare overlijdt, wil je de herinneringen graag levend houden. Blijf me bij is precies daarvoor bedoeld. De bedoeling van dit boek is dat er zo veel mogelijk herinneringen aan de overledene worden verzameld.

Ruimte om te sterven – Carlo Leget
Een weg voor zieken, naasten en zorgverleners.
Carlo Leget laat in dit boek zien dat een goede omgang met het levenseinde alles te maken heeft met het geven en ervaren van ruimte.

Slotcouplet – Sander de Hosson
Ervaringen van een longarts.
Sander de Hosson behandelt patiënten met een ongeneeslijke ziekte, bij wie de laatste levensfase is aangebroken. Met een team van zorgverleners streeft hij naar de beste kwaliteit van leven en sterven voor de patiënt.

Survivalgids voor weduwen – Marrit van Exel
Jouw stappenplan voor rouwen, leven en weer genieten.
Je hoeft niet eerst ‘uitgerouwd’ te zijn voor je de draad van je leven weer kunt oppakken. Rouw blijft. Herinneringen aan je geliefde gaan nooit weg. Maar je kunt rouw wel integreren in je leven, terwijl je ruimte maakt om verder te gaan. En weer te genieten. Dit boek biedt jou een stappenplan.

Wat is je overkomen? – Bruce D. Perry en Oprah Winfrey
Dit boek geeft je een routekaart voor het herstellen van relaties, het overwinnen van wat onoverkomelijk lijkt om uiteindelijk een beter en bevredigender leven te leiden.

De rouwende school – Riet Fiddelaers-Jaspers
Handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en MBO.

Rouwpaspoort – Esther Ruël Engelman
Wil jij een kind dat persoonlijk verlies meemaakt, erkenning geven? Wil jij als leerkracht iets in handen hebben om aan een kind te geven? Het rouwpaspoort schept verbinding tussen de leerkracht en het kind, legt linkjes met het levensverhaal van een kind en benadrukt dat verlies voor altijd bij je leven hoort. Dus ook je hele schoolleven.

Voor ouders over kinderen

Jong verlies – Riet Fiddelaers-Jaspers
Rouwende kinderen serieus nemen.
Hoe ga je om met rouwende kinderen? Adviezen voor ouders, leraren en zorgprofessionals

Een pleister tegen tranen – Tanja van Roosmalen, Riet Fiddelaers-Jaspers en Machteld Lavel
Dit boek is een handreiking voor ouders en voor professionals in de zorg, de hulpverlening en in het onderwijs. Het geeft inzicht in de beleving en reacties van kinderen en in de dynamiek in het gezin tijdens verschillende fasen van het ziekteproces. Daarnaast biedt het een concreet houvast bij allerlei vragen, zorgen en twijfels.

Rouw bij kinderen en jongeren – Mariken Spuij
Dit boek biedt handreikingen om kinderen en jongeren te steunen bij het rouwproces. * Wat zijn normale reacties tijdens een rouwproces? * Hoe communiceer je over verlies met een kind? * Wat helpt een kind bij de verwerking van een verlies? * Wanneer schakel je professionele hulp in? ‘Wanneer kinderen rouwen om het verlies van een dierbare treft ons dat vaak dubbel zo hard. Ouders, verzorgers, familieleden, leerkrachten of andere begeleiders hebben in zo’n situatie vaak allerlei vragen en voelen zich onzeker. Het boek geeft veel voorbeelden en praktische tips en geeft daarnaast richting aan de meest uiteenlopende vragen die volwassenen in de omgeving van het kind vaak hebben.

Kinderen helpen bij verlies – Manu Keirse
Een boek voor iedereen die van kinderen houdt.
Voor ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen
Wat als het diepste verdriet kinderen treft? Dit is een wegwijzer bij het omgaan met rouw en verdriet bij kinderen. Het is een gids voor ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen.

Luister je wel naar mij? – Martine F. Delfos
Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar.
Het is een geschikt leerboek voor mensen die met kinderen in de basisschoolleeftijd werken, van leerkracht of politieagent tot therapeut. Het blijkt ook in de dagelijkse praktijk van de opvoeding, ouders een handvat te geven hoe met hun kind te communiceren.

De meest gestelde vragen over kinderen en de dood – Riet Fiddelaers-Jaspers en Renske Fiddelaers
Een handzame en praktische brochure voor iedereen die te maken heeft met kinderen die geconfronteerd worden met een overlijden in hun naaste omgeving. De informatie is bestemd voor kinderen van nul tot twaalf jaar.

Echtscheiding

Ik wil mama èn papa, allebei – Ludo Driesen
Over echtscheiding, verwerking, loyaliteit en hulpverlening

Kinderen in spagaat. Rouw na scheiding en overlijden. – Leoniek van der Maarel
Hét boek over kinderen in de rouw. Voor ouders en experts. Met inzichten van wetenschappers, ervaringsdeskundigen en kinderen zelf.

School en echtscheiding – Angelique van der Pluijm en Margit Grevelt
Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid

Handboek scheiden en de kinderen – Ed Spruijt en Helga Kormos
Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft.

De mijne zijn de liefste – Magda Hengst en Karin den Hollander
Dynamieken in samengestelde gezinnen
Dit ondersteunende boek helpt op begripvolle en verklarende wijze om te gaan met uitdagingen en moeilijkheden waar stiefgezinnen (en professionals) mee in aanraking kunnen komen.