Websites

Website voor kinderen Link
Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de dood. Wij ondersteunen hen, hun ouders en de verdere omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin. www.achterderegenboog.nl

Jonge helden zijn kinderen en jongeren die iets heel verdrietigs meemaken. Misschien is jouw vader of moeder dood. Of je broer of zus. Of iemand anders die heel belangrijk voor je was. Of misschien gaat iemand waarvan je veel houdt, over een tijdje dood. Of gaan de ouders scheiden? Allemaal zeer indrukwekkende gebeurtenissen.

Op deze site kun je lezen hoe je je kunt voelen als je zoiets meemaakt. Je kunt er veel tips vinden en filmpjes van andere kinderen en jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt.

www.jongehelden.nl
Het is heel moeilijk om iemand te verliezen waar je veel om geeft, iemand uit je familie of een vriend of vriendin. Zeker als je kind bent. Maar ook als je moet verhuizen, je ouders gaan scheiden, of als je ziek wordt, kan dat veel pijn doen. Dit soort ingewikkelde situaties brengen rouw en verliesgevoelens teweeg. Het is lastig om dan alleen te zijn. Hoe kun je daar mee omgaan? Wie kan je daarin bijstaan? Daar hebben wij het Doorleefboek voor ontwikkeld. https://www.livelovelose.nl/doorleefboek/

 

Websites voor volwassenen Link
Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de dood. Wij ondersteunen hen, hun ouders en de verdere omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin. www.achterderegenboog.nl
CNV vindt het belangrijk dat werknemers meer ruimte krijgen om te rouwen na een ingrijpend verlies. Ook op de werkvloer. In juli 2019 lanceerde de vakbond de handreiking ‘Hoe werkt rouw?’. Sindsdien zijn er in verschillende cao’s afspraken gemaakt rond rouw. Belangrijk, omdat er op dit moment nog geen wettelijk rouwverlof ontstaat. CNV pleit in Den Haag actief voor wettelijke afspraken over een flexibel opneembaar, doorbetaald rouwverlof. www.cnvvakmensen.nl/rouw
In de Wolken is gespecialiseerd in verlies op allerlei terreinen. Zoals verlies door ziekte, overlijden, echtscheiding en verliezen van je baan. Daarbij krijgt de invloed van hechting en van traumatische ervaringen op het rouwen specifieke aandacht. www.in-de-wolken.nl
Het Expertisecentrum Omgaan met Verlies is in 2005 opgericht door Dr. Riet Fiddelaers-Jaspers. Zij is een erkend expert op het gebied van verlies, rouw en trauma. Riet ziet verlies in een brede context: bij ernstige ziekte, overlijden, scheiding, adoptie, uithuisplaatsing, ingrijpende verandering van woonplek of werk. Maar ook bij verlies van veiligheid en hechting en erbij mogen horen. In de trainingen die door het Expertisecentrum worden aangeboden, is deze brede invalshoek terug te vinden. www.omgaan-met-verlies.nl
Wij verzamelen adressen van ouders die graag een liefdevolle attentie willen ontvangen op de geboortedag van hun overleden kindje(s). Wij hebben een kalender waar alle sterrenkindjes op staan en wij zorgen ervoor dat de ouders een pakketje ontvangen op zo een lege dag als de jaardag van hun sterrenkindje(s). Wij hopen zo deze ouders te mogen steunen en hen te laten weten dat hun kindje(s) altijd blijven bestaan. Liefde voor je sterrenkindje(s) verjaart niet. www.stichtinghetsterrenboekje.nl
Op deze site staat een overzicht van veel boeken geselecteerd op verschillende leeftijden. De selectie kan eenvoudig worden beperkt: Boeken over de dood en/of Boeken over ziekte. http://www.praktijkvoorverlieshaarlem.nl/boeken