Kindercoaching

Introductie 

Als ouder wens je het allerbeste voor jouw kind en je zult er dan ook alles aan doen om je kind op een goede manier te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.  
 
Soms word je als ouder geconfronteerd met situaties waar je niet goed raad mee weet. Je merkt dat jouw kind het moeilijk heeft en wilt hem of haar graag helpen. Wellicht kun je op zo’n moment wel wat extra ondersteuning voor jouw kind en jezelf gebruiken. Kindercoaching kan dan een uitkomst bieden. 

Wanneer? 

Kindercoaching kan worden toegepast bij eenvoudige gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen, onder andere bij: 

  • Gebrek aan zelfvertrouwen, onzeker voelen; 
  • Faalangst; 
  • Verminderde concentratie; 
  • Slapeloosheid; 
  • Eetproblemen; 
  • Hoofdpijn, buikpijn; 
  • Boosheid of driftbuien; 
  • Pestproblematiek; 
  • Rouw en verlies; 
  • Echtscheiding

Aanpak en inhoud 

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders/ opvoeders met een hulpvraag.  
 
In de coaching staat het kind centraal. Omdat ieder kind uniek is, bestaan er geen pasklare oplossingen voor zijn of haar problemen. Het bijzondere is dat het kind (onbewust) in staat is eigen, unieke oplossingen te vinden. De kindercoach speelt hierop in door goed te kijken en te luisteren naar de signalen die het kind geeft. Samen met het kind werkt de kindercoach aan het versterken van aanwezige hulpbronnen en kwaliteiten. Hierdoor komt het kind steviger in zijn of haar schoenen te staan en groeit zijn of haar zelfvertrouwen. Tegelijkertijd is het kind in staat om ook in toekomstige situaties zijn of haar eigen gedrag en denken positief te beïnvloeden.  
Omdat problemen in onze visie niet op zich staan, maar samenhangen met de omgeving waarin ze zich voordoen, is er ook ondersteuning voor jou als ouder/opvoeders.  
 
Aangezien kinderen heel gevoelig zijn voor symbolen en verhalen, spelen deze elementen een belangrijke rol in het begeleidingsproces. Bij jonge kinderen wordt veel gewerkt met spelvormen en ondersteunende materialen als poppen, knuffels, tekenmateriaal etc. terwijl jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten, om een meer volwassen benaderingswijze vragen. 

 

 

Voorlopig zijn nieuwe aanmeldingen/ begeleidingstrajecten niet mogelijk