Missie en visie

De seizoenen in een jaargetijde zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen en vragen telkens wat anders van de natuur en ook van ons: De winter vraagt om rust en bezinning. De lente nodigt uit tot een nieuwe start en nieuwe plannen. In de herfst mag er geoogst worden en mag er worden losgelaten. De zomer staat voor actie, bloei en groei.

Tijdens ons leven komen wij ook telkens opnieuw voor nieuwe uitdagingen te staan. Verandering hoort bij het leven. Het is de vraag hoe je omgaat met de veranderingen in je leven. Als we op jonge leeftijd leren omgaan met kleine verliezen, dan kan je de grotere verliezen in je latere leven met meer vertrouwen tegemoet treden.  

Het uitgangspunt van mijn begeleiding is dat de mens in zichzelf de veerkracht heeft om op zijn/haar eigen unieke wijze met moeilijke levensomstandigheden en crisissituaties om te gaan.   

Rouw en liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De mate van verbondenheid zegt iets over de mate van de pijn die bij het verlies en afscheid komt kijken. Rouw wordt nog vaak gekoppeld aan de dood; aan het verlies van een dierbare. Er zijn echter vele verschillende vormen van verlies waar om gerouwd kan worden. Er kan sprake zijn van biologische verliezen, sociale verliezen en psychische verliezen. Hieronder enkele voorbeelden: 

Biologische verliezen zoals: functieverlies, ziekte, letsel, rijping, verandering, incest. Sociale verliezen zoals: school/werk (o.a.: pesten, overplaatsing, ontslag); huis en haard (o.a.: verhuizing, inbraak, brand, thuisloosheid, adoptie); ouderschap (o.a.: kinderloosheid, abortus, miskraam, overlijden kind, vermissing). Psychische verliezen zoals: psyche (o.a.: dementering, functieverlies, trauma, incest, mishandeling); relaties (o.a.: overlijden van mensen en dieren, echtscheiding, verhuizing/emigratie, ziekenhuisopname) 

 

Het leven, met alle verliezen die erbij horen, wordt door ieder mens anders ervaren, omdat ieder mens uniek is. Het is naar mijn idee wenselijk, of zelfs noodzakelijk, dat er meer aandacht is voor hoe wij allen omgaan met deze verliezen. Niet alleen hoe we hier zelf mee omgaan, maar ook onderling. Rouw en verlies zit in heel veel aspecten van het leven. Dat wordt niet altijd gezien.  

“Leven is verlies ervaren. Overleven is hoe ermee om te gaan.” (Manu Keirse, 2020) 

Als je geconfronteerd wordt met een ingrijpend verlies, kan dat voor een enorme opschudding zorgen. Dit vraagt om Rouwarbeid; de overgang maken van dat wat was naar dat wat is. Het verlies verweven in je leven. In principe is ieder mens in staat en veerkrachtig genoeg om een verlies te boven te komen en het leven weer op te pakken. Soms lukt het echter niet (helemaal) alleen om het leven mét het verlies/gemis een vervolg te geven of weet je als naaste of als professional niet goed hoe je de ander kunt ondersteunen.  

Bij Agnes biedt een veilige basis waarin jouw Rouw om verlies gezien, gehoord en gevoeld mag worden. Ik nodig je van harte uit Bij Agnes. 

“Rouw is een natuurlijke reactie op verlies en is voelbaar in alle vezels van het lijf. Het raakt aan veel thema’s en vraagt om een gesprek van mens tot mens van hart tot hart” (citaat: Johan Maes en Evamaria Jansen)  

 

Voorlopig zijn nieuwe aanmeldingen/ begeleidingstrajecten niet mogelijk