Over Agnes

Over mij 

Mijn naam is Agnes van Woudenberg (1973). Ik ben moeder van twee volwassen kinderen die inmiddels zelfstandig wonen en studeren in Groningen. Samen met mijn hond en kat woon ik in Paterswolde. Met veel plezier geniet ik van de prachtige natuur in de omgeving, waar ik inmiddels vele voetstappen heb gezet.  

Mijn verlies 

4 April 2013; De dag dat mijn moeder is komen te overlijden. Ik was net 40 geworden en mijn moeder was toen 64 jaar. Mijn moeder had Alzheimer en haar toekomst was uitzichtloos. Ze is altijd een gezonde, sportieve vrouw geweest en ze hield van het leven. Dit veranderde drastisch toen ze op 60-jarige leeftijd de diagnose Alzheimer kreeg. De jaren daarvoor was de verandering in haar gedrag al merkbaar, maar konden we het nog niet duiden. Langzaamaan veranderde de sociale, opgewekte vrouw in een angstige vrouw die zich steeds verder terugtrok uit het sociale leven. Na de officiële diagnose brak er een zware periode aan, waarin mijn ouders, mijn zusje en ik voor enorm grote vraagstukken kwamen te staan.  

Dit gehele proces van levend verlies heeft een ander stroming in mij op gang gebracht; Een verlangen naar verdieping, betekenisgeving en zingeving. Dit is de reden geweest dat ik in 2019 de opleiding tot Rouwbegeleider ben gaan volgen. Tijdens deze opleiding heb ik niet alleen het verlies van mijn moeder aan kunnen kijken, maar ook andere verliezen die in mijn leven een rol hebben gespeeld; o.a. mijn echtscheiding (en de daarbij horende secundaire verliezen), verlies van werk, beëindiging van relaties. Een hulpmiddel dat hiervoor in het werkveld gebruikt wordt, en die ik nu zelf ook in de begeleidingen gebruik, is de ‘Verliescirkel’.  De Verliescirkel doorloopt de stadia van het leven; van welkom naar afscheid en zingeving. In welke fase van het levensproces loop je vast? Waar schuurt het nog? Wat wil dit jou zeggen? Wat is hierin nodig? Hoe kwetsbaar, open, rauw sta jij in het leven? Ik heb mogen leren dat verliezen bij het leven horen. Leven met verlies is, leren leven met kwetsbaarheid door met een open hart kwetsbaarheid en kracht met elkaar te verbinden. 

Werkervaring 

Het is alweer lang geleden dat ik gestart ben met de opleiding tot logopedist. Door deze opleiding heb ik geleerd om mijzelf te laten zien en mijn stem meer te laten klinken. Na diverse banen als logopedist te hebben gehad, ging mijn interesse steeds meer uit naar het gedrag van de mens en dan met name het gedrag onder het topje van de ‘ijsberg’. In 2007 heb ik de overstap gemaakt naar RENN4 in de functie van Ambulant begeleider/Gedragsspecialist. Gedurende 15 jaar heb ik in deze functie binnen het reguliere onderwijs veel theoretische kennis en praktijkervaring opgedaan. Momenteel ben ik werkzaam bij de Gemeente Noordenveld als Consulent Jeugd/Schoolmaatschappelijk werker.

Tijdens mijn werkloopbaan heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om helder zicht te hebben op eigen gedrag; Waar word je in geraakt? Wat laat het je zien? Hoe kan en wil je hierop reageren? We willen vaak weg van emoties; weg van waar we in geraakt worden. Stilstaan bij het ongemakkelijke gevoel wat er in jou geraakt wordt, naar binnen gaan, de rust nemen om te (h)erkennen, ontdekken, voelen, en hier uiting aan geven, is nog niet zo vanzelfsprekend. Zolang hier geen bewustzijn op is, is de reactie nog vaak instinctief of vanuit overlevingsmechanismen, oude pijnen, patronen, met alle gevolgen van dien.  

Bij Agnes 

In januari 2023 open ik officieel de deuren van mijn praktijk Bij Agnes. Bij Agnes is ontstaan vanuit de behoefte om mijn kennis en ervaringen in te zetten om anderen te ondersteunen en te begeleiden op het gebied van verlies en het versterken van de veerkracht. In mijn leven heb ik verschillende verliezen meegemaakt. In heel moeilijke tijden in mijn leven heb ik ervaren dat ik dit pad wel zelf, maar niet alleen hoefde te bewandelen. Ik heb mogen ervaren dat door liefdevolle aandacht en oprechte betrokkenheid, het steuntje in mijn rug, de bagage van mijn leven een stuk lichter kan voelen. Dit is de drijfveer geweest voor het ontstaan van Bij Agnes.     

Alles komt tezamen in het aanbod vanuit Bij Agnes voor zowel volwassen als kinderen.  

Bij Agnes biedt een veilige basis waarin jouw rouw om verlies de ruimte krijgt om gezien, gehoord en gevoeld te worden en waar kwetsbaarheid en kracht met elkaar in verbinding kunnen komen. Bij Agnes wordt er niet alleen stil gestaan bij verlies door de dood, maar is er ook aandacht voor andere verliessituaties die vaak onderbelicht blijven, zoals verlies door scheiding, verlies van je gezondheid, je werk of toekomstperspectieven. 

 

Welkom Bij Agnes 

 

https://www.linkedin.com/in/agnesvanwoudenberg

Persoonlijk

Positief, Empathisch, Hoog gevoelig, Betrokken, Pragmatisch, Verbindend, Creatief, Leergierig, Ervaringsdeskundige, Intuïtief

Professioneel

Consulent Jeugd/Schoolmaatschappelijk werker, Ambulant begeleider, Gedragsspecialist,
Solution Focused Trainer, Rouwbegeleider, Kinder-Coach en KIES-coach, Aandachtsfunctionaris, Kids Skills Ambassador