Werkwijze

‘De eerste klik is een belangrijke voorspeller voor het verloop van de begeleidingen’

Kennismaking

Voordat je een begeleidingstraject start Bij Agnes, plannen we een vrijblijvende, kosteloze kennismaking. Tijdens deze kennismaking bespreken we jouw wensen en verwachtingen en wat ik voor jou zou kunnen betekenen. Dit gesprek zal voornamelijk algemeen en oriënterend van aard zijn en maximaal drie kwartier duren.

Het is goed om tijdens deze kennismaking na te gaan of er een klik is. Als het wederzijds goed voelt, kan er een intakegesprek gepland worden.

Intakegesprek

In het intakegesprek kun jij, aanvullend op het kennismakingsgesprek, vertellen waar je graag hulp bij wilt. Gezamenlijk zullen we je hulpvraag nader onderzoeken en zo concreet mogelijk maken. Tijdens het intakegesprek zullen er verdiepende vragen worden gesteld om meer helderheid te krijgen over de huidige situatie en te onderzoeken of en hoe ik tegemoet kan komen aan jouw hulpvraag.

Het uitgangspunt

Jouw hulpvraag vormt de basis voor het begeleidingstraject.

Tijdens het traject gaan we zo nu en dan kijken of we nog op de juiste weg zitten, of dat de vraag of het traject bijgesteld moet worden.